INSPEKTOR

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dla instytucji oraz firm, które potrzebują stałego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych oferujemy dostosowaną do indywidualnych potrzeb ofertę współpracy. Gwarantujemy Państwu przejęcie pełnej odpowiedzialność za prawidłową realizację ustawowych obowiązków Inspektora ODO

Zleć nam usługę Inspektora ODO
i bądź spokojny o bezpieczeństwo danych.


W ramach współpracy przejmujemy następujące funkcje Inspektora ODO:

 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa
 2. Kontrola przestrzegania zasad ochrony – systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy do roku  kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod kątem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności:
 • Kontrola dokumentacji opisującej sposób przetwarzania oraz ochrony.
 • Prowadzenie rejestru zbiorów danych, przetwarzanych przez Administratora Danych.
 • Kontrola fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje.
 • Kontrola wykonywania kopii awaryjnych.
 • Kontrola nadanych upoważnień.Przedstawianie Administratorowi Danych wyników kontroli.
 • Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa informacji.
 • Prowadzenie monitoringu przetwarzania danych.
 • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Współpraca z UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie Inspektora ODO – zachęcamy do kontaktu!