INSPEKTOR

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dla instytucji oraz firm, które potrzebują stałego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych oferujemy dostosowaną do indywidualnych potrzeb ofertę współpracy. Gwarantujemy Państwu przejęcie pełnej odpowiedzialność za prawidłową realizację ustawowych obowiązków Inspektora ODO

Zleć nam usługę Inspektora ODO już za 180 zł / mc
i bądź spokojny o bezpieczeństwo danych.


W ramach współpracy przejmujemy następujące funkcje Inspektora ODO:

 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa
 2. Kontrola przestrzegania zasad ochrony – systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy do roku  kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod kątem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności:
 • Kontrola dokumentacji opisującej sposób przetwarzania oraz ochrony.
 • Prowadzenie rejestru zbiorów danych, przetwarzanych przez Administratora Danych.
 • Kontrola fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje.
 • Kontrola wykonywania kopii awaryjnych.
 • Kontrola nadanych upoważnień.Przedstawianie Administratorowi Danych wyników kontroli.
 • Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa informacji.
 • Prowadzenie monitoringu przetwarzania danych.
 • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Współpraca z UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie Inspektora ODO – zachęcamy do kontaktu!