dane osobowe w szkole

Stosowanie kamer podczas nauki zdalnej

W związku z nasilającymi się sytuacjami, związanymi z pojawiającymi się wątpliwości co do zasadności włączania kamer podczas prowadzenia zajęć zdalnych, chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko w tej kwestii. Poniższe wskazówki oparte są na przepisach regulujących działanie jednostek oświaty w obecnym czasie oraz stanowisku MEN przedstawionym przez rzecznika ministerstwa. Stosowanie kamer podczas… więcej...

pendrive 32GB

Pendrive szyfrowany 32 GB -zakup z bonu- 500 zł dla nauczycieli

Szyfrowany nośnik danych typu PENDRIVE wraz z certyfikatem Najlepiej zabezpieczone systemy nie spełnią swojego zadania jeżeli istnieje możliwość kopiowania i gromadzenia danych na zewnętrznych nośnikach przez pracowników. Skopiowane maile z załącznikami, pliki edytorów tekstu czy arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Word, MS Excel) zabierane do domu w celu dokończenia pracy w… więcej...

4eb2ba124326fwinieta3

Udostępnianie danych osobowych organowi prowadzącemu

W związku z licznymi wątpliwościami chcielibyśmy przypomnieć jaki zakres, w jakich okolicznościach oraz na jakich zasadach można udostępniać dane osobowe, których Państwa jednostka jest administratorem, organowi prowadzącemu. Zgodnie z obowiązującym prawem organ prowadzący może uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w jednostce podległej w ramach: Prowadzonego postępowania kontrolnego - w… więcej...

lecture-3986809_1920

Nauczanie w czasie pandemii – szkolenie dla pracowników oświaty

Wg najnowszych raportów, pandemia uwypukliła słabości polskiej edukacji: niedofinansowanie, nieprzygotowanie do niestandardowych form nauki, nacisk na realizację podstawy programowej przy braku nowoczesnej infrastruktury cyfrowej oraz nierównościach społecznych w dostępie do edukacji. Prowadząc naukę w czasie pandemii, pracownicy oświaty zobowiązani są do znajomości i przestrzegania odpowiednich przepisów RODO oraz zaleceń Głównego Inspektoratu… więcej...

sanepid

Sanepid – udostępnianie danych

W związku z panującą sytuacją mogą zwrócić się do Państwa osoby reprezentujące właściwy terytorialnie inspektorat sanitarny. W takim wypadku mogą pojawić się wątpliwości co do zakresu danych, które są Państwo zobowiązani udostępnić lub sprzeciw wobec potencjalnego udostępnienia ze strony osób, których dane dotyczą. Doświadczenie pokazuje, że najczęściej sprzeciw wyrażany jest… więcej...

Audyty kri dla oświaty

Audyty KRI dla oświaty

Podmioty realizujące zadania publiczne zostały zobowiązane do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji oraz do dostosowania swoich stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Temat staje się w ostatnim czasie bardzo naglący z powodu licznych kontroli wewnętrznych w samorządach, które wymieniają ww.… więcej...

cctv

Udostępnienie nagrania monitoringu na żądanie Policji

Ujawnienie nagrań z monitoringu organom ścigania powinno odbyć się po przedstawieniu odpowiedniego wniosku ze strony Policji w formie pisemnej. W takim wniosku powinna być wskazana podstawa prawna, np. art. 217 kodeksu postępowania karnego. Jeśli Policja zasygnalizowała konieczność zabezpieczenia nagrań z monitoringu, ale jeszcze fizycznie funkcjonariusze nie pojawili się u Państwa… więcej...

uodo2

Kara 50.000 zł za utratę laptopa z danymi osobowymi.

W dniu  10.09.2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za naruszenie RODO w związku z kradzieżą laptopa zawierającego dane osobowe kandydatów na studia. Uznano, że zastosowane przez uczelnię… więcej...

Teczki do dokumentów A4 z zamkiem szyfrowym

Teczki do dokumentów A4 z zamkiem szyfrowym

Dla zachowania standardów ochrony danych osobowych, proponujemy zakup i stosowanie teczek z zamkiem szyfrowym. Jedyne w Polsce - wykonane specjalnie na nasze zamówienie z mocnym zamkiem na szyfr. Doskonałe do przechowywania lub przenoszenia dokumentów. Najlepsze materiały wykonania (do wyboru: skóra naturalna lub eco skóra) Rozmiar teczki umożliwia przechowywanie dokumentów A4… więcej...

7zip

Instrukcja szyfrowania pliku / katalogu programem 7-zip

Przesyłając dane osobowe drogą e-mailową proponujemy korzystać z funkcji szyfrowania plików. Zakodowana zawartość pliku będzie widoczna u odbiorcy dopiero po rozpakowaniu za pomocą hasła, które podajemy inną drogą komunikacji. (np. telefonicznie lub SMS-em) (więcej…) więcej...

Globe Icon: Email

Instrukcja wysyłania masowych wiadomości e-mail w kopii niejawnej.

Instrukcja wysyłania masowych wiadomości e-mail w kopii niejawnej/ukrytej. Z niepokojem obserwujemy często popełniany błąd przy wysyłaniu mailem tej samej treści do wielu odbiorców (np. życzeń świątecznych).  Niewłaściwa procedura sprawia, że w otrzymanej wiadomości widoczne są również adresy wszystkich jej adresatów. Pamiętajmy, że e-maile, szczególnie prywatne to dane osobowe, które należy… więcej...

miniatura

Platforma zdalnego nauczania

Prezentujemy narzędzie do zdalnej nauki oparte na sprawdzonej platformie Moodle. Do zastosowania w szkołach podstawowych i średnich, funkcjonujące na szybkich serwerach wirtualnych - gotowe do użycia. Wystarczy stworzyć konta nauczycieli, uczniów i przydzielić ich do określonych przedmiotów. (więcej…) więcej...

koronawirus1

Udostępnianie danych osobowych w przypadku rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Udostępnianie danych osobowych w przypadku rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w związku z coraz szerzej komentowanym zagadnieniem związanym z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych , chcielibyśmy odnieść się do niego z perspektywy ochrony danych osobowych, a konkretnie z punktu widzenia udostępniania danych osobowych osób będących potencjalnymi nosicielami, a których danych są Państwo… więcej...

rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli pragniemy przypomnieć, jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z procesem rekrutacyjnym. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania rekrutacyjnego do przedszkola jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych (przedszkolu) wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.… więcej...

miniatura1

Szkolenia online dla oświaty – ochrona danych osobowych z elementami cyberbezpieczeństwa

Kursy online dla nauczycieli to nowoczesna, ciekawa i wygodną formą doskonalenia zawodowego. Roczny, nielimitowany dostęp dla wszystkich pracowników placówki z możliwością realizacji w dogodnym dla siebie czasie i według indywidualnych potrzeb. Do wyświetlania na dużym ekranie dla grupy nauczycieli lub indywidualnie na ekranie komputera. Przy zamówieniu otrzymują Państwo certyfikat zaświadczający o… więcej...

cctv

Monitoring w szkołach – nowe wytyczne RODO – GOTOWE ROZWIĄZANIE

Wytyczne RODO dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego w szkołach (więcej…) więcej...

Globe Icon: Email

Bezpieczne konta e-mailowe dla edukacji.

Bezpieczne konta e-mailowe dla edukacji - gotowe rozwiązanie już za 85 zł / rok. Administrator Danych Osobowych (jakim jest również dyrektor szkoły) powinien zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby odpowiednio zabezpieczyć dane - przede wszystkim przed dostępem osób postronnych. (więcej…) więcej...

Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego - szkolenie

Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego – szkolenie

Jakie prawa przysługują nauczycielowi? Czy jest on funkcjonariuszem publicznym? Czy w ślad za ochroną idą dodatkowe obowiązki? Proponujemy nowe tematy szkoleń dla nauczycieli. (więcej…) więcej...