ops

Ośrodki Pomocy Społecznej – udostępnianie danych osobowych.

Każde udostępnienie danych osobowych innym podmiotom publicznym musi nastąpić na podstawie określonego przepisu prawa, który na takie udostępnienie pozwala lub je nakazuje. Kwestia możliwości udostępniania danych osobowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, jest o tyle złożona, że z jednej strony pracownicy OPS, na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r.… więcej...

utrata danych

Najczęstsze naruszenia ochrony danych osobowych w oświacie

W sytuacji, w której dochodzi do przetwarzania danych osobowych, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. Naruszenie ochrony danych osobowych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  … więcej...

Kolonia, obóz

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. Przygotowane wytyczne zostały podzielone na cztery części: Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas… więcej...

RODOsfera

RODOsfera.pl – nasza nowa strona www tylko dla oświaty.

Koniecznie odwiedź naszą nową stronę www stworzoną specjalnie dla placówek oświatowych. www.RODOsfera.pl Zapraszamy. więcej...

rekrutacja

Proces rekrutacji – Dane osobowe, szkoła, przedszkole

co prawda koniec roku szkolnego 2020/2021 nastąpi za dwa miesiące, jednak już dziś chcielibyśmy przypomnieć o jednej z reguł związanych z przepisami o ochronie danych osobowych. Tym razem w kontekście naboru na nowy rok szkolny. Proces rekrutacji - Dane osobowe, szkoła, przedszkole Zasada minimalizacji danych określa, że należy przetwarzać tylko… więcej...

koronawirus1

Czy można informować swoich pracowników o fakcie zakażenia koronawirusem kogoś z personelu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz wysokim prawdopodobieństwem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 pracodawcy zastanawiają się, czy można informować swoich pracowników o fakcie zakażenia koronawirusem kogoś z personelu. Pomocne w odpowiedzi na to pytanie może być stanowisko przedstawione na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że… więcej...

rekrutacja

Ogłaszanie wyników rekrutacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

Ogłaszanie wyników rekrutacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Zbliża się termin publikacji wyników rekrutacji do publicznych przedszkoli. Niemniej kwestia publikowania wyników naboru, niebawem będzie dotyczyć również szkół podstawowych i innych jednostek oświatowych. Informujemy, że zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań… więcej...

gus

GUS Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

GUS Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego   31 marca tego roku, mija termin odesłania wypełnionego „Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego”, który przygotował Główny Urząd Statystyczny. Być może pojawiły się problemy z interpretacją poszczególnych obszarów, dlatego postanowiliśmy przygotować niewielką pomóc, zwłaszcza w zakresie uzupełnienia części Raportu odnoszącej… więcej...

ppk

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215), chcielibyśmy podsumować i przekazać kilka informacji, istotnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych, związanych z PPK właśnie.   KOGO DOTYCZY WPROWADZENIE PPK I OD… więcej...

warning

Uwaga – Ktoś podszywa się pod nasze adresy e-mailowe

Uwaga - Ktoś podszywa się pod nasze adresy e-mailowe. Docierają do nas sygnały, że z adresu pawel.rosolski.bezpiecznedane@gmail.com, mogą otrzymywać Państwo wiadomości dotyczące wniosku o dostęp do informacji publicznej. Nadawca tych wiadomości NIE JEST NASZYM PRACOWNIKIEM,  ani w żaden sposób nie jest z nami związany. Prosimy o ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI przy udzielaniu… więcej...

zima

Wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

Wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych (Wytyczne MEN, MZ i GUS). W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, które z powodu pandemii COVID-19 odbędą się dla wszystkich uczniów w Polsce w terminie 4-17 stycznia 2021 r., informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem… więcej...

dane osobowe w szkole

Stosowanie kamer podczas nauki zdalnej

W związku z nasilającymi się sytuacjami, związanymi z pojawiającymi się wątpliwości co do zasadności włączania kamer podczas prowadzenia zajęć zdalnych, chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko w tej kwestii. Poniższe wskazówki oparte są na przepisach regulujących działanie jednostek oświaty w obecnym czasie oraz stanowisku MEN przedstawionym przez rzecznika ministerstwa. Stosowanie kamer podczas… więcej...

pendrive 32GB

Pendrive szyfrowany 32 GB

Szyfrowany nośnik danych typu PENDRIVE wraz z certyfikatem Najlepiej zabezpieczone systemy nie spełnią swojego zadania jeżeli istnieje możliwość kopiowania i gromadzenia danych na zewnętrznych nośnikach przez pracowników. Skopiowane maile z załącznikami, pliki edytorów tekstu czy arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Word, MS Excel) zabierane do domu w celu dokończenia pracy w… więcej...

4eb2ba124326fwinieta3

Udostępnianie danych osobowych organowi prowadzącemu

W związku z licznymi wątpliwościami chcielibyśmy przypomnieć jaki zakres, w jakich okolicznościach oraz na jakich zasadach można udostępniać dane osobowe, których Państwa jednostka jest administratorem, organowi prowadzącemu. Zgodnie z obowiązującym prawem organ prowadzący może uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w jednostce podległej w ramach: Prowadzonego postępowania kontrolnego - w… więcej...

lecture-3986809_1920

Nauczanie w czasie pandemii – szkolenie dla pracowników oświaty

Wg najnowszych raportów, pandemia uwypukliła słabości polskiej edukacji: niedofinansowanie, nieprzygotowanie do niestandardowych form nauki, nacisk na realizację podstawy programowej przy braku nowoczesnej infrastruktury cyfrowej oraz nierównościach społecznych w dostępie do edukacji. Prowadząc naukę w czasie pandemii, pracownicy oświaty zobowiązani są do znajomości i przestrzegania odpowiednich przepisów RODO oraz zaleceń Głównego Inspektoratu… więcej...

sanepid

Sanepid – udostępnianie danych

W związku z panującą sytuacją mogą zwrócić się do Państwa osoby reprezentujące właściwy terytorialnie inspektorat sanitarny. W takim wypadku mogą pojawić się wątpliwości co do zakresu danych, które są Państwo zobowiązani udostępnić lub sprzeciw wobec potencjalnego udostępnienia ze strony osób, których dane dotyczą. Doświadczenie pokazuje, że najczęściej sprzeciw wyrażany jest… więcej...

Audyty kri dla oświaty

Audyty KRI dla oświaty

Podmioty realizujące zadania publiczne zostały zobowiązane do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji oraz do dostosowania swoich stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Temat staje się w ostatnim czasie bardzo naglący z powodu licznych kontroli wewnętrznych w samorządach, które wymieniają ww.… więcej...

cctv

Udostępnienie nagrania monitoringu na żądanie Policji

Ujawnienie nagrań z monitoringu organom ścigania powinno odbyć się po przedstawieniu odpowiedniego wniosku ze strony Policji w formie pisemnej. W takim wniosku powinna być wskazana podstawa prawna, np. art. 217 kodeksu postępowania karnego. Jeśli Policja zasygnalizowała konieczność zabezpieczenia nagrań z monitoringu, ale jeszcze fizycznie funkcjonariusze nie pojawili się u Państwa… więcej...

uodo2

Kara 50.000 zł za utratę laptopa z danymi osobowymi.

W dniu  10.09.2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za naruszenie RODO w związku z kradzieżą laptopa zawierającego dane osobowe kandydatów na studia. Uznano, że zastosowane przez uczelnię… więcej...

Teczki do dokumentów A4 z zamkiem szyfrowym

Teczki do dokumentów A4 z zamkiem szyfrowym

Dla zachowania standardów ochrony danych osobowych, proponujemy zakup i stosowanie teczek z zamkiem szyfrowym. Jedyne w Polsce - wykonane specjalnie na nasze zamówienie z mocnym zamkiem na szyfr. Doskonałe do przechowywania lub przenoszenia dokumentów. Najlepsze materiały wykonania (do wyboru: skóra naturalna lub eco skóra) Rozmiar teczki umożliwia przechowywanie dokumentów A4… więcej...