Dowód osobisty jako zastaw – to niedozwolona praktyka

Jak informuje  GIODO zatrzymywany dowód osobisty jako zastaw za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem. Oto oficjalne stanowisko w tej sprawie: W związku z coraz częstszą praktyką zatrzymywania w obiektach sportowych całej Polski, dowodów osobistych w zastaw przy wypożyczaniu różnego rodzaju sprzętu, GIODO przestrzega przed przyjmowaniem takich rozwiązań. Takie niezgodne z prawem działanie stanowi wykroczenie i zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą grzywny (art. 55 ust. 1 pkt 2).

dowód osobisty jako zastaw