Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer – DPO)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer – DPO)

Nowe informacje, dotyczące zatrudnienia przyszłego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer – DPO):

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował w swoim informatorze nowe wyjaśnienia, dotyczące zatrudniania przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (obecnych ABI). Odnosi się w nich do pojawiających się wątpliwości odnośnie formy współpracy z Inspektorem (DPO) – czy powinna to być osoba fizyczna (pracownik) czy dopuszczalne jest zawieranie umów z innymi podmiotami na realizację usługi.

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 GIODO informuje, że przyszły Inspektor nie musi być pracownikiem danej organizacji, można powierzyć pełnienie takiej funkcji zewnętrznym podmiotom, na podstawie zawartej umowy.

Jako główny atut takiego rozwiązania GIODO wskazuje fakt, że w pracy zespołowej można połączyć indywidualne atuty i umiejętności poszczególnych osób tak, aby zapewnić wydajniejszą obsługę administratora danych. W celu zapewnienia dobrej organizacji zalecany jest jednak wyraźny podział zadań oraz wyznaczenie jednej osoby jako wiodącej osoby kontaktowej i osoby ‘odpowiedzialnej’ za każdego klienta.

żródło: https://abi.giodo.gov.pl/inspektor-ochrony-danych/forma-zatrudnienia-inspektora-ochrony-danych