Instrukcja szyfrowania pliku / katalogu programem 7-zip

Przesyłając dane osobowe drogą e-mailową proponujemy korzystać z funkcji szyfrowania plików. Zakodowana zawartość pliku będzie widoczna u odbiorcy dopiero po rozpakowaniu za pomocą hasła, które podajemy inną drogą komunikacji. (np. telefonicznie lub SMS-em)

Instrukcja szyfrowania pliku / katalogu programem 7-zip

 1. Do uruchomienia programu do archiwizacji należy zainstalować oprogramowanie 7-zip dostępne pod adresem: http://www.7-zip.org/
 2. Dla uproszczenia mechanizmu tworzenia kopii zapasowej zalecamy utworzyć nowy folder z nazwą np. „zaszyfrowane” do którego kopiowane będą pliki do szyfrowania.
  *Po procesie szyfrowania należy usunąć wszystkie pliki w folderze1
 3. Jeżeli już wszystkie pliki zostały skopiowane do naszego folderu możemy przystąpić do szyfrowania. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na katalog i wybierz opcję 7-zip -> Dodaj do archiwum.2
 4. Następnie w okienku „Dodaj do archiwum” ustalamy dane do szyfrowania:
  – w polu „Format archiwum” wybieramy „7z”
  – w polu „Archiwum” możemy wpisać nową nazwę lub pozostawić domyślną nazwę „zaszyfrowane.7z”
  – w polu „Wprowadź hasło” wpisujemy hasło (najlepiej 8 znaków, w tym: cyfry, małe i wielkie litery oraz znaki specjalne).
  – w polu „Wprowadź ponownie hasło” ponownie wpisujemy hasło w celu weryfikacji poprawności wpisanego hasła.
  *pamiętaj by była zaznaczona metoda szyfrowania „AES-256”3
 5. W wyniku szyfrowania otrzymujemy nowy plik o rozszerzeniu „…7z”, który można bezpiecznie przesłać e-mailem jak standardowy załącznik.4
 6. Pamiętaj by hasło przekazać innym kanałem informacyjnym np. telefonicznie lub SMS-em

Instrukcja odszyfrowania pliku/katalogu programem 7-zip

 1. Zaszyfrowany załącznik w wiadomości e-mail należy zapisać w swoim komputerze.
 2. Na zaszyfrowanym pliku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję 7 zip -> wypakuj tutaj.5
 3. Następnie w okienku wpisujemy hasło i zatwierdzamy OK.6

 

Koniecznie zapoznaj się z dodatkowymi informacjami: