Kara 50.000 zł za utratę laptopa z danymi osobowymi.

W dniu  10.09.2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o nałożeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za naruszenie RODO w związku z kradzieżą laptopa zawierającego dane osobowe kandydatów na studia.

Uznano, że zastosowane przez uczelnię środki obejmujące proces przetwarza danych kandydatów na studia były niewystarczające. W decyzji podkreślono przede wszystkim, że inspektor ochrony danych uczelni nie był zaangażowany w ten proces.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1711