Kradzież danych osobowych – PESEL

12 sierpnia 2016 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało organy ścigania o nietypowej, znacznie większej niż zazwyczaj, ilości danych pobieranych przez kancelarie komornicze danych obywateli z bazy PESEL. Podejrzenia wzbudził również fakt, że były one pobierane w godzinach nocnych. Na stronie GIODO pojawił się komunikat o wystąpieniu do prokuratury z prośbą o przekazanie informacji na temat poczynionych w sprawie ustaleń. Ze względu na wagę sprawy śledztwo powierzono ABW.

Co możemy zrobić, aby uniknąć poważnych konsekwencji przejęcia naszych danych w celu zaciągnięcia kredytu lub pożyczki?

  1. Można założyć konto w Biurze Informacji Kredytowej www.bik.pl. To umożliwi nam korzystanie z usługi tzw. alertu, czyli najprościej – otrzymamy powiadomienie, jeśli jakaś instytucja będzie sprawdzała naszą historię kredytową. Jeśli nie staramy się sami o pożyczkę lub kredyt może to oznaczać, że ktoś próbuje się pod nas podszyć. Należy wówczas skontaktować się biurem obsługi klienta BIK w celu weryfikacji oraz ewentualnych dalszych kroków.
  2. Każdy obywatel może bezpłatnie sprawdzić jakie dane na jego temat znajdują się w bazie PESEL oraz czy zwracały się o nie konkretne instytucje.
    Taką informację można uzyskać na jeden z następujących sposobów:
  • Przesłać do Ministerstwa Cyfryzacji elektronicznie wypełniony i podpisany Profilem Zaufanym wniosek.
  • Przesłać wypełniony i podpisany wniosek na adres: Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Ewidencji Państwowych, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, z dopiskiem SRP

Jeśli informacje uzyskane z bazy PESEL potwierdzą, że o Twoje dane wnioskował komornik, który nie prowadził wobec Ciebie żadnego postępowania, wówczas możesz zgłosić ten fakt do prokuratury, z prośbą o nadanie statusu pokrzywdzonego w toczącym się śledztwie. (źródło: https://mc.gov.pl/aktualnosci/co-sie-stalo-z-baza-pesel ).

Przypominamy jakie są konsekwencje kradzieży naszej tożsamości http://www.bezpieczne-dane.eu/dobre-praktyki/kradziez-danych-osobowych/