Nauczanie w czasie pandemii – szkolenie dla pracowników oświaty

Wg najnowszych raportów, pandemia uwypukliła słabości polskiej edukacji: niedofinansowanie, nieprzygotowanie do niestandardowych form nauki, nacisk na realizację podstawy programowej przy braku nowoczesnej infrastruktury cyfrowej oraz nierównościach społecznych w dostępie do edukacji.

Prowadząc naukę w czasie pandemii, pracownicy oświaty zobowiązani są do znajomości i przestrzegania odpowiednich przepisów RODO oraz zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dla utrzymania właściwego poziomu kształcenia zawodowego w czasie pandemii przygotowaliśmy specjalne, certyfikowane szkolenie.

Wybierz interesujący Cię wariant szkolenia (szkolenie tradycyjne lub webinar).

lecture-3986809_1920

Szkolenie może mieć charakter tradycyjnego wykładu w sali lub być przeprowadzone w formie konferencji internetowej zwanej „webinar”, którą każdy z pracowników może oglądać dzięki transmisji na żywo w zaciszu własnego domu.

komputer
(Do skorzystania z drugiej formy szkolenia wystarczy uczestnikom komputer z podłączeniem do internetu oraz kliknięcie na przesłany przez osobę prowadzącą link.)

Adresaci szkolenia: pracownicy szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodków szkolno-wychowawczych,

Czas trwania: ok. 120 minut

Treść programowa szkolenia:

Część I – Zalecenia sanitarno-medyczne dla oświaty

 1. Środki ostrożności (termometry i procedury używania, maseczki ochronne, żele antybakteryjne bez niebezpiecznych środków chemicznych dla dzieci, wietrzenie pomieszczeń)
 2. Izolatka
 3. Procedury na wypadek stwierdzenia zagrożenia zakażeniem
 4. Przerwy i bezpieczne korzystanie z toalet
 5. Pomysły na izolowanie uczniów od siebie
 6. Wydawanie posiłków i napojów w czasie pandemii
 7. Zalecenia dla świetlic i bibliotek

Część II – Nauczanie zdalne i nauczanie hybrydowe

 1. Narzędzia do zdalnej nauki (wady, zalety i koszty dostępnych rozwiązań)
 2. Stosowanie kamer przy nauce zdalnej a przepisy RODO
 3. Metody nauczania zdalnego dla dzieci bez komputerów lub internetu.
 4. Legalne i miarodajne sposoby na wykonanie sprawdzianu wiedzy uczniów

Część III – Przepisy RODO w nauczaniu zdalnym i hybrydowym

 1. Ogólne przepisy o ochronie danych osobowych w czasie pandemii
 2. Naruszenia przepisów RODO w polskich placówkach oświatowych
 3. Regulaminy pracy zdalnej dla nauczycieli
 4. Praca z domu a przepisy RODO
 5. Wymagane klauzule informacyjne w narzędziach do nauki zdalnej
 6. Pobieranie danych osobowych od osób postronnych w placówce w celach informacyjnych o potencjalnym zarażeniu
 7. Zabezpieczenia komputerów z dostępem do platform zdalnego nauczania i E-dzienników.
 8. Jak bezpiecznie korzystać z poczty e-mail
 9. Przechowywanie dokumentów drukowanych poza placówką.
 10. Zabezpieczenie komputerów i nośników danych

Cena szkolenia wraz z certyfikatem – 1850 zł brutto

Pobierz druk zamówienia, wypełnij i odeślij skan pod adres mailowy: kontakt@bezpieczne-dane.eu

Nauczanie w czasie pandemii – szkolenie dla pracowników oświaty