PESEL ucznia jednak na legitymacji szkolnej

Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) zmienia m.in. druki legitymacji szkolnych wprowadzając obowiązek wpisywania do nich numeru PESEL ucznia. Dzięki temu uczniowie będą mogli na podstawie legitymacji korzystać  z opieki medycznej. Ta zmiana spotkała się z krytyką GIODO. Celem wydania legitymacji szkolnych jest poświadczenie uczęszczania ucznia do wskazanej szkoły oraz uprawnień do ustawowych zniżek na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Dlatego też informacja o nr PESEL jest zbędna. Według biura GIODO aby uczniowska legitymacja służyła celom weryfikacji w systemie eWUŚ stosowny zapis powinien się znaleźć w ustawie, a nie wyłącznie w rozporządzeniu.