Przekazywanie danych osobowych do USA

Dnia 6 października 2015 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w sprawie Maximilian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner (C-362-14), w którym stwierdził on nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach „bezpiecznej przystani” przez Stany Zjednoczone.


W przypadku przekazywania danych osobowych do USA, skuteczne pozostają nadal wszystkie pozostałe przesłanki legalizujące transfer danych osobowych, nadal mogą być więc wykorzystywane standardowe klauzule umowne i Wiążące Reguły Korporacyjne.