Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzeciego

Uzyskanie zgody GIODO na przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzeciego nie będzie już wymagane. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych wytycznych, czyli odpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez: standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz prawnie wiążące reguły lub polityki ochrony danych osobowych, tzw. wiążące reguły korporacyjne.