RODO a zaświadczenie o szczepieniu

Nowe limity osób nie dotyczą zaszczepionych – w jaki sposób można weryfikować fakt zaszczepienia.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono limity osób mogących uczestniczyć w różnych wydarzeniach, np. organizowanych na otwartym powietrzu. Przepisy przewidują jednak możliwość niewliczania do określonych limitów osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Brak jednak podstawy prawnej do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nie szczepienia.

RODO szczepienie

Komunikat Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wyłączenia zaszczepionych przeciwko COVID-19 z limitu osób na imprezach

24 czerwca 2021 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych w opublikowanym na swojej stronie internetowej komunikacie wypowiedział się w kwestii weryfikowania statusu osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono limity osób mogących uczestniczyć w różnych wydarzeniach, np. organizowanych na otwartym powietrzu. Przepisy przewidują jednak możliwość niewliczania do określonych limitów osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 – przykładem tego będzie impreza lub spotkanie do 150 osób, odbywające się na otwartym powietrzu lub w lokalu/wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży (§ 9 ust. 15 pkt 2 przytoczonego rozporządzenia).

Wprowadzona możliwość niewliczania osób zaszczepionych do określonych limitów doprowadziła do sytuacji, w której organizatorzy wydarzeń zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób mają weryfikować informacje na temat zaszczepienia osób chcących wziąć udział w danym wydarzeniu.

Wprowadzone przepisy nie zapewniły możliwości żądania od osób uczestniczących w wydarzeniach objętych limitami udostępniania informacji na temat ich zaszczepienia, stąd też brak podstawy prawnej do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nie szczepienia, co potwierdził właśnie Urząd Ochrony Danych Osobowych w komunikacie z 24 czerwca 2021 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych słusznie wskazał, że rozporządzenie z 6 maja 2021 r. nie określa, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19. W takiej sytuacji jedyną podstawą przetwarzania informacji o zaszczepieniu będzie zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a więc stanowią szczególną kategorię danych osobowych (art. 9 RODO). W takim przypadku zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być wyraźna (wymóg z art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a także spełniać wymogi określone w art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO, tj. być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna, a także możliwa do odwołania w każdej chwili.

Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazał również, by nie utrwalać okazanych przez uczestników dokumentów lub zebranych oświadczeń woli dotyczących zaszczepienia – wystarczające będzie zapoznanie się z okazanym dokumentem.

Pełna treść komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się pod tym linkiem:

https://uodo.gov.pl/pl/138/2088

RODO a zaświadczenie o szczepieniu