Szkolenia online dla oświaty – ochrona danych osobowych z elementami cyberbezpieczeństwa

Kursy online dla nauczycieli to nowoczesna, ciekawa i wygodną formą doskonalenia zawodowego. Roczny, nielimitowany dostęp dla wszystkich pracowników placówki z możliwością realizacji w dogodnym dla siebie czasie i według indywidualnych potrzeb. Do wyświetlania na dużym ekranie dla grupy nauczycieli lub indywidualnie na ekranie komputera.
Przy zamówieniu otrzymują Państwo certyfikat zaświadczający o korzystaniu z tej formy doskonalenia zawodowego w danym roku – niezbędny składnik dokumentacji ODO.

Odtwarzaj ile chcesz – miej dostęp do zawsze aktualnych informacji  przez cały rok.

Adresaci szkolenia: pracownicy szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodków szkolno-wychowawczych,

Czas trwania: 41 minut

Szkolenia online dla oświaty – ochrona danych osobowych z elementami cyberbezpieczeństwa

Treść programowa szkolenia:

• prezentacja głównych definicji z zakresu ochrony danych osobowych,
• określenie podstaw prawnych, na których opiera się ochrona danych osobowych,
• przedstawienie przykładów błędnych interpretacji regulacji prawnych,
• charakterystyka UODO oraz IOD z zakresem ich kompetencji,
• przybliżenie czym są kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
• zapoznanie z zasadami na jakich powinien funkcjonować monitoring wizyjny,
• wyjaśnienie jakie obowiązki posiada pracownik wobec pracodawcy (jako ADO),
• wyjaśnienie jakie obowiązki posiada pracodawca (jako ADO) wobec pracownika,
• wyłożenie podstawowych zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem w kontekście przetwarzania danych osobowych.

Cena wielokrotnego dostępu dla placówki z certyfikatem – 490 zł brutto / 1 rok

Pobierz druk zamówienia, wypełnij i odeślij skan pod adres mailowy: kontakt@bezpieczne-dane.eu

 

Koniecznie zapoznaj się z dodatkowymi informacjami: