Analiza Ryzyka

Analiza Ryzyka to wykonanie audytu w siedzibie zamawiającego oraz opracowanie i przekazanie raportu w formie dokumentu.
Możemy go wykonać po raz pierwszy lub zaktualizować istniejący dokument, jeżeli został wykonany w przeszłości.

Do przeprowadzenia audytu potrzebne będą informacje oraz rozmowy z osobami reprezentującymi:

  • sprawy organizacyjne – informacje o lokalizacji pomieszczeń, środki zabezpieczeń, podział obowiązków i odpowiedzialność osób, polityka kluczy, dostęp do pomieszczeń
  • sprawy techniczne – informacje o archiwizacji danych, zabezpieczeniach sprzętowych czy programowych
  • sprawy pracownicze – informacje o wykorzystywanym na stanowisku oprogramowaniu, dokumentach papierowych i ich obiegu
  • dział gromadzący dane klientów i współpracowników – informacje o wykorzystywanym na stanowisku oprogramowaniu, dokumentach papierowych i ich obiegu
  • dział gromadzący dane uczniów oraz ich rodziców (w przypadku instytucji tj. placówki oświatowe) – informacje o wykorzystywanym na stanowisku oprogramowaniu, dokumentach papierowych i ich obiegu

Czas realizacji audytu na miejscu jest regulowany na podstawie wykorzystywanych technologii, ilości stanowisk, wielkości firmy czy placówki czy oddziałów ok. 3-5 godzin.

Po zebraniu informacji następuje weryfikacja ilości danych potrzebnych do realizacji raportu; niekiedy potrzebna jest dodatkowa informacja w postaci wysłanych pytań. Czas na wykonanie raportu jest ustalany indywidualnie.

Czytaj więcej o Analizie Ryzyka