Kto jest administratorem danych na Facebooku?

Kto jest administratorem danych na Facebooku?

Rozstrzygnięcie tego dylematu znajdziemy w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r.

(Unabhangiges Landeszentrum fur Datenschutz Shleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, syg. C-210/16), które zawiera fragment mówiący, że: „pojęcie administratora danych (…) obejmuje administratora fanpage’a prowadzonego na portalu społecznościowym”.
Z powyższej sentencji wynika, że administrator określonego profilu (np. strony firmowej) na Facebooku, jest podobnie jak sam Facebook administratorem danych osobowych osób fizycznych odwiedzających stronę.
Konsekwencją tego typu orzeczenia jest, m.in. konieczność wywiązywania się z obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 i 14 RODO.