Szkoła powierzenie danych osobowych

Czy jeśli szkoła umożliwia np. przygotowanie reportażu ze szkolnej imprezy sportowej lokalnej gazecie z tą gazetą powinna podpisać umowę powierzenia danych osobowych?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest powierzenie danych osobowych.

Polega ono na przekazaniu danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych podmiotowi trzeciemu, który na zlecenie administratora danych będzie je przetwarzał, w celach i za pomocą środków określonych przez tego administratora
.
Innymi słowy powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się w relacji administrator danych – podmiot (lub podmioty) przetwarzający dane osobowe na zlecenie.

Podmiot przetwarzający jest swego rodzaju wykonawcą działającym w imieniu administratora danych i wykonuje pewne czynności za niego – przetwarza dane. Rozumiejąc czynność powierzenia w ten sposób dochodzi się do wniosku, że w niniejszej sytuacji nie mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych, a jedynie z udostępnieniem danych prasie, jako odbiorcy tych danych, gdyż gazeta będzie następnie przetwarzała ww. dane dla własnych celów, za pomocą własnych środków itd. w konsekwencji nie będzie można mówić tutaj o zawarciu jakiejkolwiek umowy o powierzeniu przetwarzania danych, o której mówi art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Co więcej, należy w tym miejscu również wskazać, iż zgodnie z treścią art. 3a ust. 2 ww. ustawy (z wyjątkiem przepisów art. 14-19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Odpowiedź udzielona przez Kancelarię Olech i Wspólnicy