Udzielenie informacji o ZFŚS związkom zawodowym.

Udzielenie informacji o ZFŚS związkom zawodowym.
Zgodnie obowiązującymi przepisami organizacje związkowe działające w zakładzie pracy mają prawo do uzyskania przedmiotowej informacji.
Możliwość wystąpienia przez związki z takim wnioskiem związana jest z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 8 ust. 3) oraz wynika
z art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (art. 28).


Pracodawca, który jest zobowiązany do prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udostępnia informacje związane z działalnością ZFŚS jedynie na wniosek. Po jego wpłynięciu, zgodnie z przepisami, udziela wskazanych informacji w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku.
Zgodnie z tym stosowny zapis powinien znaleźć się również we właściwym regulaminie ZFŚS.