Urlop okolicznościowy – dokumenty poświadczające

Urlop okolicznościowy – dokumenty poświadczające
Czy osoba składająca wniosek o urlop okolicznościowy powinna zostawiać dokumenty poświadczające u pracodawcy czy wystarczającym jest przedłożenie ich do wglądu?

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, administrator przetwarza jedynie takie kategorie danych osobowych, które są mu niezbędne lub których przetwarzanie wynika z przepisów prawa.


Kodeks pracy nie nakazuje przechowywania w dokumentacji pracowniczej dokumentów, które wskazują na przyczynę wnioskowania o urlop okolicznościowy. Nie ma konieczności przechowywania takiej dokumentacji jak akt ślubu, czy akt zgonu, a jedynie żądanie przedłożenia stosownego dokumentu do wglądu pracodawcy.