INSPEKTOR

Przekaż   NAM
funkcjĘ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
I BĄDŹ SPOKOJNY
O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

Działamy dla instytucji i firm na terenie całego kraju


W ramach współpracy przejmujemy następujące obowiązki:

 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznymi politykami administratora danych w dziedzinie ochrony danych osobowych.
 2. Kontrola przestrzegania zasad ochrony – systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy do roku, kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod kątem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności:
  • Kontrola dokumentacji opisującej sposób przetwarzania oraz ochrony.
  • Wsparcie przy opracowaniu i prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania prowadzonego przez administratora danych.
  • Kontrola fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje.
  • Kontrola wykonywania kopii awaryjnych.
  • Kontrola nadanych upoważnień.
  • Przedstawianie administratorowi danych wyników kontroli.
  • Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Prowadzenie monitoringu przetwarzania danych.
  • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Współpraca z UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Cena za pełnienie funkcji
Inspektora Ochrony Danych
już od  200 ZŁ / MC

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie inspektora ochrony danych – zachęcamy do kontaktu!

Inspektor ochrony danych